Verkenning Kootstertille
Submenu

Over het project

Waarom

  • De brug Kootstertille voldoet niet aan de eisen van een hoofdvaarweg en is aan vervanging toe.
  • Doel van de verkenning is het geschikter maken van de oeververbinding voor een vlotte en veilige hoofdvaarweg voor grote rijnschepen (maat 110,0 (l) x 11,4 (b) x 3,5 (d) meter)
  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2022 de startbeslissing getekend waarmee de verkenning is gestart.

Hoe

Afbeelding aquaduct

Een verkenning naar de vervanging van de brug Kootstertille.

 

 

 

MIRT-verkenning

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de regio te komen tot een oplossing voor een opgave in de infrastructuur. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken. De eerste stap van de MIRT-procedure is de verkenning. Deze start door het ondertekenen van de startbeslissing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de verkenningsfase wordt stap voor stap wordt toegewerkt naar de best haalbare oplossing. Dit heet het voorkeursalternatief. Hierna volgt een planuitwerkingsfase waarin het ontwerp wordt ingepast en de planologische procedures worden doorlopen. De laatste fase binnen het MIRT is de realisatiefase.

Van alternatieven naar voorkeursalternatief

In de Verkenningsfase worden de volgende alternatieven ter vervanging van brug Kootstertille onderzocht:

  1. Uitneembare brug zonder middenpijler met een doorvaarthoogte van 9,1 meter. Dit betekent dat de bijzondere hoge transporten over water nog mogelijk zijn doordat de brug incidenteel eruit kan worden gehaald.
  2. Vaste brug met middenpijler met een doorvaarthoogte van 9,1 meter met een uitneembaar deel voor bijzonder transporten. Dit betekent dat de bijzondere hoge transporten over water nog mogelijk zijn doordat een deel van de brug incidenteel uit de brug kan worden gehaald.
  3. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 9,1 meter
  4. Beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7,4 meter
  5. Aquaduct

De alternatieven zijn in november 2023 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. We hebben ruim 70 reacties ontvangen op de alternatieven. Indien u een vraag heeft gesteld, ontvangt u op korte termijn een reactie per e-mail. De factsheets met informatie over de alternatieven vindt u hier. Daarnaast doen we op dit moment op verschillende thema’s onderzoeken, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit en archeologie. Ook worden de gevolgen en kansen voor Schuilenburg in kaart gebracht.

Vervolgproces

Nadat alle informatie over de kansrijke alternatieven is verzameld, worden de alternatieven stap voor stap afgewogen voor het voorkeursalternatief. De afweging in een bestuurlijk voorkeursalternatief wordt samen met de regio gemaakt. De reacties vanuit de omgeving worden daarbij onder de aandacht gebracht. De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt uiteindelijk het besluit over het voorkeursalternatief.  Daarna start de planuitwerkingsfase en uiteindelijk de realisatiefase. Meer informatie over de planning van het project vindt u hier.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over het project.

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"221758"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen