Submenu

Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt

10-01-2022
292 keer bekeken

De demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in een bestuurlijk overleg op basis van het beschikbare budget besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille.

De demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in een bestuurlijk overleg met regionale partner Noord-Nederland gesproken over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Er zijn grote tekorten op het instandhoudings- en aanlegbudget binnen de huidige vastgestelde begroting van IenW. Dit geldt ook voor het programma opwaardering HLD. IenW heeft met het oog op het huidige budgettekort een prioritering aangebracht in de MIRT-projecten van het programma HLD, zie hiervoor dit nieuwsbericht: Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Op basis van het beschikbare budget heeft de minister besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen Spannenburg en Kootstertille. Dit vanwege de functie die deze bruggen hebben voor het kruisende verkeer. Een nieuw kabinet zal eventueel een besluit nemen hoe wordt omgegaan met het tekort op middelen voor het programma HLD. Er is nu budget beschikbaar voor de vervanging van Kootstertille.

Vervolg

Voor de brug Kootstertille moeten de plannen voor vervanging nog verder worden opgestart en uitgewerkt. Bij de uitwerking voor Kootstertille zal ook rekening worden gehouden met Schuilenburg in verband met hun nabije ligging. Over de planning van de vervolgstappen houden wij u via een nieuwsbericht op de hoogte. Wat de consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van brug Schuilenburg en de eventueel te nemen beheersmaatregelen wordt door Rijkswaterstaat op een rij gezet.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen