Submenu

Haalbaarheidsstudie bruggen Kootstertille en Schuilenburg

30-11-2020
259 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in het Bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken.

Hierin is besloten dat er een gebiedsgerichte MIRT-verkenning gestart wordt naar de vervanging van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille. Dit gebiedsgerichte onderzoek moet duidelijkheid geven over de gewenste oplossing.

Onderzoek

Voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg is in 2020 onderzocht of 1 aquaduct de 2 huidige bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dit een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In het gebiedsgerichte onderzoek wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen voor de beide bruggen.

Vervolg

De gebiedsgerichte verkenning start met de ondertekening van een startbeslissing door de minister van I&W. In dit besluit wordt opgenomen welke gebiedsgerichte oplossingen voor de bruggen Kootstertille en Schuilenburg onderzocht worden. Daarnaast wordt de planning van de gebiedsgerichte verkenning vastgesteld. De startbeslissing wordt voorbereid door Rijkswaterstaat, samen met de provincie Fryslân, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en wordt medio 2021 ondertekend.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen