Gerrit Krolbrug
Submenu

Over het project

Waarom komt er een nieuwe brug?

  • Rijkswaterstaat werkt samen met de Gemeente Groningen aan een nieuwe Gerrit Krolbrug. De brug was ruim tachtig jaar oud en had last van storingen. Bovendien vraagt het gebruik van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl om een andere brug.
  • De nieuwe Gerrit Krolbrug moet een veilige en vlotte verbinding zijn voor fietsers, voetgangers, automobilisten en andere gebruikers van de brug.
  • De Gerrit krolbrug is één van drukste fietsverbindingen in de stad Groningen. Ruim 16.000 fietsers maken dagelijks gebruik van de brug.
  • Ook moeten schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Hoe komt er een nieuwe brug?

Het project volgt de MIRT-procedure. We ronden nu de planuitwerkingsfase uit. In 2021 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Groningse gemeenteraad een voorkeursvariant van de brug gekozen. Deze schets werken we nu uit tot een voorlopig ontwerp. Na een aanvraag wijziging bestemmingsplan en andere juridische procedures, volgt de realisatiefase; de daadwerkelijke bouw.
 

 

 

De nieuwe Gerrit Krolbrug

De nieuwe Gerrit Krolbrug wordt een hefbrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Er komen – net als nu – twee vaste fiets-loopbruggen naast de brug, maar dan op 9,7 meter hoogte. De weg over de brug wordt ingericht als fietsstraat. Daarmee komt er meer ruimte voor de duizenden fietsers die de brug iedere dag passeren. Ook worden de wegen naar de brug toe aangepast. 

Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug vanaf de Ommelandzijde.

 

 
Een impressie van de nieuwe Gerrit Krolbrug vanaf de Ulgersmaweg.

 

 
 

Tijdelijke Gerrit Krolbrug tijdens bouw

Zodra de bouw van de nieuwe brug start, worden de fietsloopbruggen en ook de hellingbanen verwijderd. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het uitgesloten dat de fiets-loopbruggen in stand worden gehouden tijdens de realisatie. Wanneer de fiets-loopbruggen zijn verwijderd, moeten fietsers gebruik van omleidingsroutes over de nabij gelegen bruggen. 

De gebruikers, omwonenden en lokale politiek maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid/mobiliteit binnen de stad Groningen wanneer de verbinding Gerrit Krolbrug er niet meer is.  Daarom loopt er mede op initiatief van de bewoners een onderzoek naar een de mogelijkheid om de nabij gelegen busbaanbaan zodanig in te richten dat hier ook fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken. De verwachting is dat hier in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over kan worden gegeven.

 

Veelgestelde vragen

 
 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222902"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Cookie-instellingen