Gerrit Krolbrug
Submenu

Planning en aanpak

Gereed: medio 2029
Maart/april 2024
 • Ter inzagelegging definitieve versie Projectplan Waterwet
 • Ter inzagelegging van ontwerp omgevingsvergunning
 • Beslissing Minister van Infrastructuur en Waterstaat over vervolg onderzoek tijdelijke brug tijdens aanleg nieuwe Gerrit Krolbrug
 • Start archeologisch onderzoek 
Q3 2024
 • Ter inzagelegging van definitief ontwerp omgevingsvergunning
 • Verleggen gasleiding
Q4 2024
 • Ontwerp omgevingsvergunning ter goedkeuring naar gemeenteraad
 • Afronding onderzoek tijdelijke brug tijdens aanleg nieuwe Gerrit Krolbrug
2025
 • Ontwerp definitief afgerond
 • Aannemer zoeken en contract aanbesteden
 • Planning bouw Gerrit Krolbrug bekend
2026
 • Start voorbereidende werkzaamheden
 • Start bouw Gerrit Krolbrug

Deze planning is onder voorbehoud.

Cookie-instellingen