Submenu

Inloopmoment over plannen Gerrit Krolbrug goed bezocht

06-06-2024
114 keer bekeken

Op woensdag 5 juni 2024 organiseerde Rijkswaterstaat een inloopmoment over de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. De bijeenkomst vond plaats in het Floreshuis in Groningen van 16:00 uur tot 20:00 uur. Er kwamen ruim 120 bezoekers op af.

Tijdens het inloopmoment gaven medewerkers van Rijkwaterstaat en de gemeente Groningen een toelichting op de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Naast de gebruikelijke informatieborden was er ook een 3D weergave van wat mogelijk de nieuwe brug gaat worden. Deze 3D weergave trok veel bekijks.

Rijkswaterstaat heeft bij de Gemeente Groningen een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kunnen bouwen van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Voordat de gemeente de vergunning verleent, liggen de vergunning en de bijbehorende documenten ter inzage. Iedereen kan de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug lezen en daar een mening over geven. Tijdens het inloopmoment konden de aanwezigen vragen stellen over de omgevingsvergunning.

Archeologische vondsten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Opvallend daarin is het onderzoek naar archeologie. In de omgeving van de Gerrit Krolbrug zijn interessante bodemlagen gevonden. Hier wordt nog extra onderzoek naar gedaan. Tijdens het inloopmoment lieten deskundigen van het archeologisch bureau RAAP vondsten zien van het afgelopen jaar. Deze vondsten zijn opgegraven aan de Ommelandzijde van de Gerrit Krolbrug. Het gaat om stukken van stenen kruiken, maalstenen en potscherven.

Onderzoek naar tijdelijke verbinding

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheid om via de Busbaanbrug een tijdelijke verbinding te maken zodat fietsers, wandelaars en mindervaliden tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug het Van Starkenborghkanaal kunnen blijven oversteken. Daarvoor zou Rijkswaterstaat hellingbanen moeten aanleggen, zoals dat nu ook het geval is bij de huidige Gerrit Krolbrug.

Ter inzage legging

Tot 28 juni 2024 kan iedereen kennisnemen van de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug en een zienswijze indienen. Daarna neemt de gemeente Groningen de zienswijzen in behandeling. De gemeente zal vervolgens beoordelen wat voor gevolgen dit heeft voor de vergunningaanvraag en de huidige plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Als de Gemeente Groningen de omgevingsvergunning verleent gaat Rijkswaterstaat opzoek naar een aannemer voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Naar verwachting gaat de bouw dan in 2026 van start. De bouw van de brug zal ongeveer twee tot drie jaar duren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen