Submenu

Vervolgonderzoek naar tijdelijke verbinding Gerrit Krolbrug van start

22-05-2024
228 keer bekeken

Rijkswaterstaat start een vervolgonderzoek naar de mogelijkheid voor een tijdelijke oeververbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiertoe besloten.

Het onderzoek richt zich op de variant waarbij fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van de bestaande Busbaanbrug, die dan bereikbaar wordt gemaakt met hellingbanen. Uit het onderzoek moet blijken of het haalbaar is om de tijdelijke verbinding te realiseren. 

Veilig werkgebied

De huidige fiets-loopbruggen en de tijdelijke hellingbanen van de Gerrit Krolbrug zullen noodzakelijk moeten worden verwijderd zodra de bouw van de nieuwe brug in 2026 van start gaat. Hierdoor ontstaat een werkgebied waarin snel en veilig gewerkt kan worden, maar vervalt ook een belangrijke en drukke fietsverbinding in de stad Groningen.

Verzoek omwonenden 

Bewoners- en belangenorganisaties hebben de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat gevraagd om tijdens de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug een tijdelijke verbinding aan te leggen. Gemeente Groningen en Rijkswaterstaat hebben toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Van de onderzochte varianten is de variant waarin de Busbaanbrug bereikbaar wordt gemaakt met hellingbanen het meest kansrijk. Besloten is voor deze variant nu vervolgonderzoek te doen.

Vervolgonderzoek

De komende maanden worden onder andere bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij de onderzoekers kijken of de bodem een hellingbaanconstructie kan dragen. Daarnaast wordt er onder meer gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook wordt gekeken of de Busbaanbrug-variant verder kan worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld het aansluitende wegennet anders in te richten. De huidige hellingbanen van de Gerrit krolbrug kunnen in de Busbaanbrug-variant worden (her)gebruikt, waarmee materiaal duurzaam kan worden ingezet en kosten kunnen worden bespaard.

De resultaten van de onderzoeken worden uitgewerkt in een ontwerp, waarmee een nauwkeurige inschatting wordt gemaakt van het benodigde budget. Zowel het vervolgonderzoek als het uitwerken van het ontwerp vindt plaats in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partijen en de gemeente Groningen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2024 afgerond, waarna wordt bepaald of de tijdelijke verbinding kan worden aangelegd. 
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen