Submenu

Start aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Krolbrug

12-12-2023
722 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft bij de gemeente Groningen op 12 december 2023 de documenten aangeboden voor de aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Krolbrug.

Met deze aanvraag vraagt Rijkswaterstaat om de aanpassing van een aantal bestemmingsplannen voor de bouw van de nieuwe brug en de aanleg van de toeleidende infrastructuur.

Vervolg

De gemeente Groningen zal de aanvraag beoordelen en vervolgens een besluit nemen over een ontwerp vergunning. Dit besluit zal dan ter inzage worden gelegd zodat iedereen kennis kan nemen van de plannen en alle documenten die daar bij horen. Deze inzageperiode zal in het voorjaar 2024 plaatsvinden. 
  
Het plan is om een hefbrug te maken met een doorvaarthoogte van 4,5 meter en twee vaste fiets-loopbruggen met een doorvaarthoogte van 9,7 meter. Deze variant is de beste en meeste veilige oplossing voor de weggebruikers en voor de scheepvaart. Bovendien hoeft deze brug vanwege de hoogte minder vaak open dan de voormalige Gerrit Krolbrug. De weg over de brug wordt ingericht als fietsstraat. Daarmee komt er meer ruimte voor de duizenden fietsers die de brug iedere dag passeren. 

Naast het bouwen van de brug wordt ook de hunzeboord verder ontwikkeld. De oude Hunze wordt deels hersteld. Ook komen er aan beide zijden van de brug onderdoorgangen voor fietsers en wandelaars.  

Afbeeldingen

Cookie-instellingen