Submenu

Akkoord op start aanleg hellingbanen en onderzoek naar een alternatieve verbinding tijdens nieuwbouw

21-07-2023
946 keer bekeken

Deze week stemde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat ) in met het starten van de aanleg van hellingbanen bij de bestaande Gerrit Krolbrug. Het is de bedoeling dat fietsers, voetgangers én mindervaliden nog voor het einde van dit jaar gebruik kunnen maken van deze voorziening.

Ook is er akkoord gegeven op het uitvoeren van onderzoek naar een alternatieve route tijdens de bouw van de nieuwe brug. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente Groningen en belanghebbenden. Zij gaven aan dat het van groot belang is om een goede verbinding tijdens de nieuwbouw in stand te houden.

Nieuwe variant hellingbaan
Het kunnen bouwen van de hellingbanen heeft veel tegenslagen gekend. Zo bleek aan de stadszijde de bodem onvoldoende draagkracht te hebben om de steigerconstructie te dragen. Er is vervolgens een nieuwe variant uitgewerkt. Aan de stadszijde komt de hellingbaan nu op de Korreweg, in het verlengde van de brug te staan. Aan de noordzijde is het plan ongewijzigd en komt de hellingbaan parallel aan de vaarweg te liggen. De hellingbanen bestaan uit vloerplaten die op een steigerconstructie rusten.

Start bouw hellingbanen
Wanneer de vergunning is afgegeven, wordt gestart met de bouw. Dit is waarschijnlijk eind september. Voor de bouw moet de huidige fiets-loopbrug kort worden afgesloten. Nadere informatie hierover volgt op deze website en op de eerstvolgende inloopbijeenkomst (september). De bouw van de hellingbanen duurt ongeveer drie maanden. Naar verwachting zullen de hellingbanen eind 2023 gerealiseerd zijn. Deze verbinding blijft in ieder geval in stand tot het moment waarop de bouw van de nieuwe brug start.

Tijdelijke verbinding tijdens nieuwbouw
Volgens de huidige planning kan de aannemer eind 2025 aan de slag met de bouw van de nieuwe brug. Het is nu al duidelijk dat de aannemer ruimte nodig heeft om veilig en snel te kunnen bouwen. Daarom zal de Gerrit Krolburg vanaf dat moment voor iedereen gesloten zijn: de hellingbanen worden dan weer afgebroken en de fiets-loopbruggen worden verwijderd.

Gezamenlijk onderzoek
Minister Harbers heeft akkoord gegeven om te onderzoeken wat een alternatieve verbinding kan zijn tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Zowel een brug nabij de Busbaanbrug, als een aanpassing van de Busbaanbrug zelf worden hierbij onderzocht. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van de oproep van bewonersorganisaties, de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen (verenigd in het Platform Gerrit Krolbrug) en de gemeente Groningen.
Rijkswaterstaat voert dit onderzoek samen met deze partijen uit om zo tot een goede, gedragen oplossing te komen. Het Platform heeft in een reactie laten weten positief te zijn over het besluit van de Minister.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen