Submenu

Gerrit Krolbrug: aangepaste planning voor nieuwbouw, nieuwe variant voor tijdelijke hellingbaan

24-05-2023
2007 keer bekeken

De planning van de nieuwe Gerrit Krolbrug is aangepast. Vanwege onder andere aanpassing op het ontwerp verschuift de openstelling naar uiterlijk 2029. Voor de tijdelijke verbetering van één van de loop-fietsbruggen is een nieuwe variant uitgewerkt. Naar verwachting zal deze eind 2023 gereed zijn.

In de planuitwerking van de nieuwe Gerrit Krolbrug hebben diverse wensen het afgelopen jaar een plek gekregen in het ontwerp van de brug. Er is goed geluisterd naar de belangen en wensen van de gemeente Groningen en de verschillende stakeholders, zoals de omwonenden en belangenorganisaties. Een aanpassing van de totale projectplanning was daarmee wel noodzakelijk. Op basis daarvan schuift de verwachte openstelling helaas door naar uiterlijk 2029. Voor de tijdelijke verbetering van één van de vaste loop-fietsbruggen is een nieuwe variant uitgewerkt. Met deze variant kunnen fietsers, wandelaars en ook mensen die minder mobiel zijn veilig gebruik maken van de huidige brug.

Nieuwe brug: impuls voor groen en recreatie
Op verzoek van de gemeente Groningen is de eerder vastgestelde voorkeursvariant het afgelopen jaar uitgebreid met een aantal aanvullende wensen die samen met de bouw van de brug gerealiseerd kunnen worden. Zo krijgt bijvoorbeeld het groen rondom de brug een impuls aan de Ommelandzijde van de brug.  In combinatie met de bouw van de brug wordt hier de oude rivier de Hunze gedeeltelijk weer hersteld. Ook komen er aan beide zijden van de brug onderdoorgangen voor wandelaars en wordt de Ulgersmakade groener ingericht. Daarnaast zijn nog diverse kleinere optimalisaties in het ontwerp ten aanzien van de ruimtelijke inpassing en verkeersveiligheid doorgevoerd.

Planning
Er is meer tijd nodig voor de realisatie van het plan, onder andere door het toevoegen van deze extra onderdelen. Tegelijkertijd bleek meer tijd nodig voor de uitwerking van de voorkeursvariant en intensieve afstemming met de omgeving. De openstelling van de nieuwe brug verschuift nu naar uiterlijk 2029. Hierbij houden we rekening met de nu in te schatten projectrisico’s. Uiteraard blijven Rijkswaterstaat en gemeente Groningen zich inzetten voor een goede samenwerking en het zo snel mogelijk doorlopen van alle procedures en een spoedige realisatie.

Eind 2023 start de procedure waarbij onder andere het bestemmingsplan wordt gewijzigd. De plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug liggen dan ter inzage en iedereen kan daar op reageren. Met deze input kan Rijkswaterstaat het plan mogelijk nog bijstellen. Na de inspraakprocedure wordt de opdracht aanbesteed en kan deze worden uitgevoerd. Naar verwachting kan de aannemer eind 2025 aan de slag.  

Tijdelijke hellingbanen loop-fietsbrug
In mei 2021 is de brug de Gerrit Krolbrug aangevaren. Het beweegbare deel van de brug is daardoor zo zwaar beschadigd dat het is verwijderd. Sindsdien maken wandelaars en fietsers gebruik van de vaste loop-fietsbruggen. Om tot aan de nieuwbouw van de Gerrit krolbrug verbetering te brengen in deze situatie, is besloten om aan één van de loop-fietsbruggen tijdelijke hellingbanen te bevestigen. Hierdoor kan iedereen weer fietsend de vaarweg oversteken. Ook kunnen mensen die minder mobiel zijn dan veilig gebruik maken van de brug.

In eerste instantie was het de bedoeling de hellingbanen parallel aan de vaarweg te maken. Dit is vanwege de stabiliteit van de ondergrond aan de stadszijde echter niet mogelijk.

Gelukkig is er inmiddels een nieuwe variant bedacht waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Naar verwachting zal de tijdelijke voorziening eind 2023 gerealiseerd zijn. Deze verbinding blijft in ieder geval in stand tot het moment waarop de bouw van de nieuwe brug start. 

Inloopbijeenkomst 30 mei
Op dinsdag 30 mei 2023 vindt er een inloopbijeenkomst plaats over de Gerrit Krolbrug. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen geven dan informatie over de tijdelijke hellingbanen en de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug. Omwonenden, gebruikers van de brug en andere belangstellenden zijn welkom tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen.   

 

De afbeelding is een artist impression van hoe de nieuwe Gerrit Krolbrug er mogelijk in de toekomst er uit zou kunnen zien.  Het ontwerp van de brug nog in ontwikkeling.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen