Submenu

Voorkeursvariant Gerrit Krolbrug vastgesteld

23-12-2021
617 keer bekeken

Tijdens een overleg op maandag 13 december 2021 met de regionale bestuurders van Noord Nederland, heeft de demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de voorkeursvariant Gerrit Krolbrug verder uit werken tot een voorlopig ontwerp.

De minister sluit hiermee aan bij het besluit dat de gemeenteraad van Groningen op 13 oktober 2021 heeft genomen. De minister heeft ook een besluit genomen over het nemen van een tijdelijke maatregel voor de Gerrit Krolbrug. Om zoveel mogelijk doelgroepen gebruik te laten maken van de fiets-loopbruggen, worden de huidige trappen vervangen door hellingbanen.

 

Voorkeursvariant
De gekozen voorkeursvariant is een beweegbare hefbrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter MHWS. De weg wordt op de brug ingericht als een fietsstraat, waarmee dit aansluit bij de voorgenomen toekomstige inrichting van de Korreweg. Er komen twee nieuwe, hogere vaste fiets-loopbruggen op een doorvaarthoogte van 9,7 meter MHWS. Naast het vervangen van de brug wordt de vaarweg tussen de Busbaanbrug en Gerrit Krolbrug ook aangepast. Door het verruimen van de bocht in het kanaal hebben grote schepen beter zicht op de Gerrit Krolbrug en kunnen ze recht op de brug afvaren. Als gevolg van deze aanpassing is er geen ruimte meer voor de huidige ligplaats aan de Ulgersmakade. Voor deze ligplaats wordt een nieuwe locatie gezocht.

 

Voorlopig ontwerp
Met het vaststellen van de definitieve voorkeursvariant start de volgende fase van het project. Deze fase bestaat uit het uitwerken van het schetsontwerp naar een integraal voorlopig ontwerp, het uitvoering van de effectenonderzoeken, het actualiseren van de kostenramingen en het starten van de juridische procedures. Dat betekent onder andere dat de brug en de toeleidende infrastructuur in detail wordt uitgewerkt. De voorkeursvariant, waarin de doorvaarthoogte van de brug en de fiets-loopbruggen, het type brug en de weginrichting zijn vastgelegd, is uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp.
Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen zijn bezig met het voorbereiden van deze fase.

 

Tijdelijke maatregel: aanpassen trappen huidige bruggen
Omdat het nog een paar jaar duurt voordat de nieuwe brug in gebruik kan worden genomen, heeft de minister ook besloten tot een tijdelijke maatregel voor de Gerrit Krolbrug vanwege de aanvaring van de brug op 15 mei 2021. De bestaande fiets-loopbruggen worden voorzien van een hellingbaan zodat deze beter toegankelijk wordt voor een grotere groep gebruikers. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.

Het persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat op de website van het ministerie:
Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Ook staat op het website van de Tweede Kamer de brief van de minister over de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl:
Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen