Submenu

Bewonersvariant nieuwe Gerrit Krolbrug wordt nader bekeken

08-07-2020
599 keer bekeken

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan een plan voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug. De nieuwe brug moet voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen. Het project bevindt zich nu in de MIRT-planuitwerking. Onderdeel van de planuitwerking is de variantenstudie.

In de variantenstudie onderzoeken we hoe ter hoogte van de brug de vaarweg kan worden aangepast. Ook wordt er gekeken wat de effecten zijn van verschillende brughoogtes (4 m en 5,5 m) en welk type beweegbare brug (hefbrug of een tafelbrug) de beste keuze is voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Ook bekijken we waar de vaste loopbruggen moeten komen.

Bewonersalternatief

Naast deze varianten hebben de bewonersorganisaties Hunze en Van Starkenborgh, Beijum en het Wijkoverleg Korreweg een eigen bewonersalternatief uitgewerkt. De organisaties hebben gevraagd dit ontwerp mee te nemen in de variantenstudie.

Hoewel de doorvaarthoogte en de brugbreedte niet voldoen aan de uitgangspunten, onderzoeken we deze variant wel. Deze analyse gebeurt op verzoek van de Stuurgroep Drie Groningse bruggen. In deze stuurgroep bespreken de bestuurders van gemeente Groningen, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat de projecten op de hoofdvaarweg.

In een analyse bekijken we of de bewonersvariant alsnog meegenomen kan worden in de lopende variantenstudie. De eerste vraag is of deze variant technisch maakbaar is. Daarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de wegbreedte, de ruimte die de brug inneemt en de nautische aspecten. Tenslotte moeten de bestuurders een inschatting kunnen maken of deze variant financieel haalbaar is.

Analyse door ingenieursbureau

Het ingenieursbureau werkt de bewonersvariant verder uit in een schetsontwerp, een 3D-tekening en maakt een inschatting van de raakvlakken, knelpunten en risico’s. Dat proces is nu volop bezig.

Op basis van deze analyse trekt de Stuurgroep een conclusie over de haalbaarheid van de bewonersvariant. Als de bewonersvariant haalbaar is, zal de Stuurgroep de minister van Infrastructuur en Waterstaat vragen de bewonersvariant toe te voegen aan de variantenstudie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen