Vervanging en renovatie
Submenu

Over het project

Waarom

  • De vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl is een belangrijke waterweg in ons land en een belangrijke pijler van de Noord-Nederlandse economie. 
  • Rijkswaterstaat renoveert de vaarweg zodat schepen ook in de toekomst veilig en vlot over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl kunnen varen. Zo blijven havens bereikbaar wat goed is voor de regionale economie en de werkgelegenheid. 

Planuitwerking en start realisatie

Naast het uitvoeren van onderzoek (planuitwerking) naar de renovatieopgave op de vaarweg starten we ook met de eerste fase van het uitvoeringsprogramma, het vervangen van de eerste damwanden. Damwanden scheiden het land van het water. Het is belangrijk dat ze in een goede conditie zijn maar de huidige damwanden zijn op sommige trajecten sterk verouderd. We vervangen in totaal 6 kilometer aan damwanden, verspreid over de hele vaarweg, zodat we op deze trajecten de komende decennia weer vooruit kunnen. 

Natuurvriendelijk

Niet alleen de economie heeft baat bij deze vervanging, ook de natuur profiteert hiervan. Waar we nieuwe damwanden plaatsen zorgen we ervoor dat we uittrede plaatsen realiseren zodat dieren het kanaal makkelijk in en uit kunnen. Ook kijken we waar ruimte is om de oever natuurvriendelijker in te richten door bijvoorbeeld een natte zone in te richten achter de damwand waar vissen kunnen paaien en andere flora en fauna zich kan ontwikkelen.

Naast damwanden gaan we ook nog bij de Eelwerderbrug en de Driebondsbrug de geleidewerken en beschermpalen vervangen. Bij de Zeesluis Farmsum brengen we een extra geleidewerk aan.

Tot slot gaan we bij de sluis Gaarkeuken en de Prinses Margrietsluis een aantal afmeerpalen vervangen. Bij brug Burgum verplaatsen we de afmeerpalen naar de noordzijde.

Duurzaamheidsambities

Binnen het project vervanging en renovatie hebben we hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. We kijken naar de effecten van onze plannen op het klimaat, het energieverbruik, het gebruik van grondstoffen en naar de effecten op de natuur. Het is onze ambitie om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn en circulair te werken. En waar we oevers vervangen worden deze, als het mogelijk is, vervangen door natuur- en diervriendelijke oevers. Samen met omgevingspartijen verkennen en onderzoeken we deze duurzame (meekoppel)kansen. 

Klimaatneutraal houdt in dat we geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten (bijvoorbeeld werken met elektrische kranen). Energieneutraal houdt in dat we ernaar streven om evenveel energie zelf op te wekken als we verbruiken. Circulair werken houdt in dat we werken met minimale milieudruk, inzetten op behoud van waarde, minimaal gebruik maken van primaire grondstoffen en zo min mogelijk afval produceren (bijvoorbeeld vrijkomende damwanden van elders hergebruiken in plaats van nieuwe damwanden te kopen).

Bekijk hier de meest gestelde vragen over het project.

 

Hoe

icoon onderzoek

We doen onderzoek naar mogelijke verbeteringen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en renoveren de vaarweg en bruggen/sluizen waar nodig.

 
 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"224641"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen