Submenu

Upgrade PLC-installatie sluiscomplex Farmsum

28-06-2021
1637 keer bekeken 0 reacties

In april zijn de PLC’s (programmable logic controller) van het sluizencomplex Farmsum vervangen. De PLC’s van Farmsum waren verouderd (jaren 90), niet meer leverbaar, worden niet meer ondersteund door de fabrikant en er is geen kennis meer van aanwezig in de markt.

De 6 PLC’s zijn in 4 fasen vervangen. Dit is gebeurd door middel van een 1 op 1 uitwisselen van de Hitachi PLC door een Siemens PLC. Hierbij is het PLC-programma en de I/O 1 op 1 overgenomen.

De complexiteit door het aantal te vervangen PLC’s in combinatie met het overzetten van de oude programmatuur, het beschikbaar houden van de vaarweg met minimale stremmingstijden, beschikbaar houden van het spoor, garanderen beschikbaarheid hoogwaterkering en minimale hinder voor het wegverkeer maakte dat het zwaartepunt van het project lag in de afstemming tussen de diverse stakeholders.

In goede samenwerking met Provincie Groningen, nautische beheerder, wegbeheerder en ProRail was er een werkwijze bedacht waarbij de hinder voor alle gebruikers minimaal was. Bijzonder daarbij was dat alle werkzaamheden tijdens werkdagen zijn uitgevoerd, zonder nacht- en/of weekend werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal technische oplossingen bedacht zoals het lokaal kunnen bedienen en handmatig aansturen van de spoorbruggen.

Buiten de documentcontrole en simulatietesten van de omgezette software, was er voorafgaande aan de ombouwwerkzaamheden en na implementatie van hard- en software een verificatie- en validatietraject geweest met testen om aan te tonen dat er geen functionele wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De werkzaamheden betroffen:

  • Aantal bruggen: 4 (waarvan 2 gecombineerd weg en spoor)
  • Aantal sluiskolken: 2 (11 deurstellen)
  • Bijzonderheid: Hoogwaterkering
  • Aantal vervangen PLC’s: 6
  • Aantal omgezette draadjes +/-: 1220

Stremming tijdens de werkzaamheden:

  • Stremmingstijd vaarweg:2,5 uur
  • Stremmingstijd trein: geen
  • Hindertijd verkeer: 2x 3 dagen = 6 dagen
  • Doorlooptijd ombouw: 22 maart tot en met 22 april (24 werkdagen)

Upgrade PLC-installatie sluiscomplex Farmsum

Afbeeldingen

Cookie-instellingen