Terugblik online bijeenkomsten vervanging Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga

22-06-2020
703 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat werkt aan een onderzoek naar de vervanging van de Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga. Om de omgeving te informeren over het onderzoek, hebben we vanwege de coronamaatregelen online presentaties (webinars) gehouden op 16, 17 en 18 juni 2020.

Normaal gesproken houden we informatiebijeenkomsten altijd live. Daar hebben we veel ervaring mee, al blijft het altijd spannend dit te doen. Maar hoe reageren mensen als ze achter hun eigen computer moeten plaatsnemen, sluiten er überhaupt mensen aan? En hoe gaat het met het stellen van vragen en antwoorden geven?

Positieve webinars Friese bruggen

We kijken positief terug op de webinars. De opkomst met de deelnemers tijdens de sessie was prima. Bij de webinars van Oude Schouw en Spannenburg waren ongeveer 60 aanwezigen, bij het webinar van Uitwellingerga zo’n 50 deelnemers. De interactie met de deelnemers via de chatfunctie verschilde weinig met een ‘normale’ bijeenkomst. Tijdens elke bijeenkomst werd een video gepresenteerd met een toelichting op de alternatieven, het zoekgebied en resultaten van enkele effectenonderzoeken per locatie. Via de chatfunctie konden de deelnemers vragen stellen. Per avond werden er ongeveer 20 vragen gesteld. Hierdoor was er een goede interactie tussen publiek en de projectorganisatie van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos.

In de bijeenkomst van brug Uitwellingerga werden onder meer vragen gesteld over veiligheid op het water, duurzaamheid en hoe deze aspecten worden afgewogen bij het selecteren van het voorkeursalternatief. Bij het webinar van Spannenburg werd gevraagd hoe waterbedrijf Vitens tegenover een aquaduct staat en was men nieuwsgierig hoe de alternatieven zich verhouden tegenover de visie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Bij Oude Schouw werd duidelijk dat er behoefte is aan schetsen, om een beter beeld van de impact op de omgeving van de alternatieven te krijgen.

Meedenken over Friese bruggen

Via de gele knop* op de projectpagina Programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl: Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw kan meegedacht worden op onze interactieve omgeving. Witteveen+Bos heeft per oeververbinding de zoekgebieden inzichtelijk gemaakt en ook zijn er visualisaties van de alternatieven te bekijken. Belangstellenden kunnen tot en met 5 juli 2020 een reactie geven of vraag stellen. De eerste reacties zijn al binnen. Ook de video’s en verslagen van de webinars komen op deze website online te staan.

Alle opmerkingen worden de komende maanden meegenomen bij de verdere uitwerking. Voor alle 3 oeververbindingen is de verwachting dat er eind 2020 een voorstel voor het voorkeursalternatief ligt, welke we ook weer met de omgeving gaan bespreken.

*Meedenken is op dit moment niet (meer) mogelijk. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen