Openstelling brug Stroobos mogelijk 15 september

31-08-2023
365 keer bekeken

De herstelwerkzaamheden aan de brug in Stroobos verlopen zoals gepland. Als zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen is de streefdatum om de brug weer open te kunnen stellen 15 september 2023. Tot die tijd is een omleidingsroute aangegeven via brug Eibersburen.

Op donderdag 17 augustus 2023 rond 3 uur ’s nachts is het binnenvaartschip de MTS Marlou in het Friese Stroobos tegen de brug aangevaren. De brug was behoorlijk beschadigd. Om dit te herstellen zijn er op dit moment herstelwerkzaamheden aan het beton en het opzetwerk. De brug is hierdoor gestremd voor fietsers, voetgangers en wegverkeer. 

Bus voor basisschoolleerlingen

Rijkswaterstaat zet vanaf maandag 4 september, de start van het schooljaar, een bus in om basisschoolleerlingen van CBS de Claercamp veilig naar school en terug te brengen. Voor middelbare scholieren wordt geen vervangend vervoer geregeld. Ten aanzien van de verkeersveiligheid voor fietsers nemen de gemeenten Achtkarspelen en Westerkwartier extra maatregelen langs de omleidingsroute (bebording en extra handhaving).

Abel Tasman Struuntocht

Op 9 september vindt het wandelevenement ‘Abel Tasman Struuntocht’ plaats. Door de stremming van de brug gaat deze tocht deels over de omleidingsroute. De gemeente Westerkwartier neemt verkeersmaatregelen om de wandelaars veilig te laten passeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen