Aangepaste bediening Driebondsbrug Eemskanaal

25-05-2022
2504 keer bekeken

Voor de Driebondsbrug in oostelijke ringweg van Groningen geldt een bediening op afspraak. De Driebondsbrug over het Eemskanaal heeft een doorvaarthoogte in gesloten toestand van 6.9 meter. De reguliere binnenvaart ondervindt dan ook geen hinder.

Sinds 17 februari 2022 wordt de Driebondsbrug over het Eemskanaal niet meer regulier bediend. Uit testen en daarop volgend nader onderzoek begin februari is gebleken dat de software die de bediening aanstuurt, niet goed werkt. Daardoor is die bediening onvoorspelbaar en daarmee onveilig.  Reden voor Rijkswaterstaat te stoppen met de normale bediening en over te gaan op bediening op afspraak voor bijzondere transporten en zeevaart. De brug ligt in de Oostelijke ringweg van Groningen en het wegverkeer moet veilig tot stilstand worden gebracht bij een brugopening. We moeten hiervoor vooraf extra veiligheidsmaatregelen treffen, zoals de aanwezigheid van wegafzettingen, verkeersregelaars en monteurs. De doorstroming op de ringweg is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zeker met het oog op de huidige druk op het wegennet in en rond de stad Groningen door de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg.

Staande Mastroute
De Driebondsbrug is ook onderdeel van de Staande Mastroute naar en door de stad Groningen. De recreatievaart kan geen gebruik meer maken van deze route en krijgt het advies om te varen via Lauwersoog. In gesloten toestand heeft de brug een doorvaarthoogte van 6.9 meter. De reguliere binnenvaart ondervindt dan ook geen hinder.

Bediening op afspraak
De bediening op afspraak is alleen bedoeld voor hoge bijzondere transporten en zeeschepen over het Eemskanaal en dient minimaal 5 werkdagen van te voren aangevraagd te worden. Recreatievaart die gebruik moet maken van de Driebondsbrug kan dan meevaren. Zij dienen zich aan te melden via nautischloketNN@rws.nl. Bij een geplande opening krijgt men hierover bericht. Vaarweggebruikers kunnen voor meer informatie terecht op de site voor vaarweginformatie.nl.

RWS werkt aan een oplossing en tot die tijd geldt bovenstaand bedieningsregime.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen