Stremming gemotoriseerd verkeer Woldbrug (Appingedam)

19-04-2022
263 keer bekeken

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de Combinatie Heijmans-Dynniq onderhoudswerkzaamheden uit aan de Woldbrug. Tijdens de werkzaamheden, die twee weken duren, is de Woldbrug gestremd voor gemotoriseerd verkeer.

Dit geldt vanaf dinsdag 19 april 07:00 uur tot en met vrijdag 22 april 17:00 uur en op maandag 25 april van 07:00 uur tot 17:00 uur. Het autoverkeer wordt omgeleid via de N33. Het landbouwverkeer kan omrijden via de Bloemhofbrug. Scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen de brug passeren.  

Werkzaamheden
Aan de Woldbrug worden schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Zo kan de brug de komende jaren de wisselende weersomstandigheden goed aan. Om dit  goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt gewerkt vanaf verschillende hoogwerkers die op de Woldbrug staan. Hierdoor kunnen er tijdens het werk geen auto's passeren.

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl
De Woldbrug is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De vaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.  

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen