Belangengroep geeft mening over analyse bewonersvariant

19-08-2020
494 keer bekeken

Dinsdagavond 18 augustus 2020 hielden we een bijeenkomst voor de participatiegroep Vervanging Gerrit Krolbrug. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst plaats in een tent naast de Gerrit Krolbrug.

Bijeenkomst vervanging Gerrit Krolbrug Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Tijdens deze avond bespraken we een aantal documenten, welke afgelopen zomer door het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) zijn opgesteld.

Input voor vervanging Gerrit Krolbrug

De deelnemers aan de bijeenkomst noemden hun aandachtspunten op de notities over het plangebied en uitgangspunten en afweegkader. Ook werd de analyse van de bewonersvariant besproken. De genoemde aandachtspunten en meningen van de participatiegroep worden gedeeld met de Stuurgroep Drie Groningse bruggen. De stuurgroep doet begin september een uitspraak of de bewonersvariant meegenomen wordt in de lopende variantenstudie voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

Voortgang variantenstudie Gerrit Krolbrug

Ingenieursbureau RHDHV gaf een stand van zaken van de lopende variantenstudie. De komende maanden wordt deze samen met onder andere de omwonenden en gebruikers uitgewerkt. In februari 2021 is de variantenstudie afgerond. Op basis van dit onderzoek, de analyses en afwegingen maken de bestuurders een keuze voor een voorkeursvariant.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen