Verwijderen restanten Paddepoelsterbrug gereed

01-10-2020
65 keer bekeken

De Paddepoelsterbrug is in september 2018 aangevaren en daarna is het brugdek verwijderd. Sindsdien zijn delen van het landhoofd en de afmeervoorzieningen overbodig geworden.

De afgelopen 2 weken zijn de onderdelen die nog in de vaarweg aanwezig waren verwijderd en afgevoerd. Hierna is geconstateerd dat er aan de noordzijde bij het oude landhoofd grond uitspoelde. Om verdere uitspoeling te voorkomen is een damwand aangebracht, waarna de oever netjes afgewerkt is. De breedte van het vaarwater bij de voormalige brug is bijna verdubbeld. Hierdoor kunnen schepen veilig doorvaren zonder op elkaar te moeten wachten.

Hoofdvaarweg

De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen