Oude Schouw
Spannenburg
Uitwellingerga
Submenu

Over het project

Waarom

  • De Friese bruggen Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw voldoen niet aan de eisen voor een hoofdvaarweg.
  • Daarnaast zijn ze aan vervanging toe vanwege hun leeftijd.
  • Rijkswaterstaat startte begin 2020 een MIRT-verkenning naar de Friese bruggen. Wanneer de onderzoeken afgerond zijn wordt het voorkeursalternatief ter besluitvorming voorgelegd aan de minister.

Hoe

Icoon vaste brug

MIRT-verkenning naar Friese bruggen Uitwellingerga, Spannenburg en Oude Schouw

 

 

 

Hoofdvaarweg

Door het vervangen van bruggen wordt de vaarweg geschikter gemaakt voor schepen van CEMT-klasse Va. Zo ontstaat meer ruimte voor de grotere schepen en is de weg vrij voor meer transport over water. Rijkswaterstaat zorgt er voor dat de oeververbindingen bij Spannenburg, Uitwellingerga en Oude Schouw geschikt zijn voor schepen met staande masten (alle 3 de bruggen behoren tot de Staande Mastroute).

 

 

 

Van oplossingen naar voorkeursalternatief

Tijdens de verkenning worden verschillende oplossingen voor de bruggen onderzocht. Deze oplossingen worden onderzocht op kansrijkheid en uiteindelijk wordt de best haalbare oplossing, het zogenaamde voorkeursalternatief, voorgelegd aan de minister ter besluitvorming.

 

 

Samen met de omgeving

Om te komen tot een voorkeursalternatief werkt Rijkswaterstaat samen met betrokken overheden en de omgeving. Er wordt op verschillende thema’s onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke kwaliteit en archeologie. Na de keuze voor een bestuurlijk voorkeursalternatief start de planuitwerkingsfase en uiteindelijk de realisatiefase.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over het project.

 

Nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222090"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Cookie-instellingen