Start archeologisch vervolgonderzoek Gerrit Krolbrug

29-06-2023
2124 keer bekeken

Bij de Gerrit Krolbrug start op maandag 3 juli 2023 het archeologische vervolgonderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat de bodem rond de Gerrit Krolbrug archeologisch interessante grondlagen bevat. Aan de Ommelandzijde onderzoeken archeologen op vijf locaties wat er precies in grond zit en welke waarde dat heeft. Het onderzoek duurt twee weken.

Voor het kunnen bouwen en van de nieuwe brug en het aanvragen van de  vergunningen laat Rijkswaterstaat onderzoeken uitvoeren naar bijvoorbeeld naar natuur, het verkeer, bodem en ook archeologie. Tijdens een onderzoek dat eind 2022 heeft plaatsgevonden zijn scherven en ander materiaal gevonden waaruit blijkt dat hier vroeger een oude Wierde heeft gelegen. Op deze verhoging in het landschap stond rond de jaartelling en in de Romeinse tijd bebouwing. Het gaat dan waarschijnlijk om één of meerdere houten huizen en/of schuren. Het doel van het vervolgonderzoek is om erachter te komen of en hoeveel bebouwing er heeft gestaan en wat daar nog van is terug te vinden.  

Op vijf locaties komen proefsleuven
Aan de Ommelandzijde van de brug gaat een graafmachine op vijf locaties onder begeleiding van archeologen grond afgraven. De archeologen kijken dan of er resten en vondsten in de bodem zitten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door RAAP, een gespecialiseerd onderzoeksbureau in archeologie. Vervolgens zal het onderzoeksbureau eventuele vondsten analyseren en een rapport opstellen waarin de resultaten worden vastgelegd. Naar verwachting is dit rapport in het najaar van 2023 gereed.

Er is vanwege de veiligheid geen mogelijkheid het onderzoeksterrein te bezoeken, maar het is wel mogelijk de werkzaamheden vanaf afstand te bekijken.

Geen gevolgen voor planning nieuwbouw brug
De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met de gemeente Groningen en zullen ook bekend worden gemaakt door middel van nieuwsberichten en inloopbijeenkomsten. Het vervolgonderzoek dat nu plaats vindt heeft geen gevolgen voor de planning van de nieuwbouw Gerrit Krolbrug. Er wordt voor gekozen om het onderzoek voorafgaand aan de realisatie uit te voeren zodat er zo min mogelijk verstoringen tijdens de uitvoering optreden.

Voor de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt naar verwachting later dit jaar de vergunningen aangevraagd. Wanneer deze vergunningen zijn verleend en toestemming is gegeven tot het bouwen van de brug, wordt een aannemer gezocht om de brug te realiseren.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen