Vervolg aangevaren Gerrit Krolbrug; taxiservice vanaf 24 juli a.s. op afroep beschikbaar

23-07-2021
1971 keer bekeken

Sinds de aanvaring van de Gerrit Krolbrug zette Rijkswaterstaat voor mindervaliden gratis taxibusjes in. Omdat blijkt dat er slechts zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt, wordt deze gratis service vanaf a.s. zaterdag 24 juli op afroep beschikbaar gesteld.

Sinds de stremming van de brug zet Rijkswaterstaat stewards in voor het begeleiden van fietsers en voetgangers over de brug, het beantwoorden van vragen en voor ondersteuning bij de oversteek voor passanten die daarbij wat hulp nodig hebben. Ook stonden er overdag taxibusjes klaar bij de brug voor het vervoeren van mensen die niet op eigen kracht en met hulp van een steward de brug kunnen passeren. Naar nu blijkt vinden er slechts enkele ritten per week plaats. Daarop heeft Rijkswaterstaat besloten de gratis dienst op afroep beschikbaar te maken.

De gratis taxiservice bij de Gerrit Krolbrug blijft daarmee beschikbaar voor mindervaliden, met het verschil dat deze niet meer permanent bij de brug opgesteld zal staan. Rijkswaterstaat heeft met het taxibedrijf afspraken gemaakt over de aanrijtijd, waarbij wordt gestreefd naar maximaal een half uur. Tijdens de drukke spits (’s ochtends vóór 09:00u en van 15:30-17:00u) kan dit mogelijk niet altijd 100% worden gegarandeerd. In die uren geldt dat er alles aan gedaan wordt om z.s.m. een taxi beschikbaar te hebben. Voor een snelle oversteek is het advies om buiten de spitsuren te reizen. Dit advies geldt overigens voor alle passanten van de Gerrit Krolbrug.

Mensen die graag gebruik wensen te maken van de gratis taxiservice, kunnen zich melden bij een steward bij de brug voor meer informatie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen