Aanpassing kilometerborden Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

15-04-2021
580 keer bekeken

​​​​​​​Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Langs de vaarweg staan kilometerborden die door de scheepvaart gebruikt worden om hun locatie te bepalen. Onlangs zijn deze kilometerborden langs de gehele HLD vervangen en opnieuw genummerd.

De totale hoofdvaarweg bestaat uit drie kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Waar de vaarweg eerder gezien werd als drie delen, is deze nu samengevoegd tot één vaarweg: de HLD. Omdat het om één vaarweg gaat, zijn de kilometerborden onlangs vervangen en opnieuw genummerd. Digitaal is dit een jaar geleden al doorgevoerd in het bronsysteem voor elektronische kaarten.

Onze nautische adviseur legt uit: “Voor de juiste werking van routeplanners, meld- en volgsystemen, willen we de kilometrering niet onnodig gecompliceerd maken. Daarom is er gekozen om de kilometers op de HLD aan te passen tot één vaarweg, te beginnen bij Delfzijl. De kilometrering loopt van hoog naar laag. Omdat het Eemskanaal hoger ligt dan de andere twee kanalen begint de nummering in Delfzijl.”

In het verleden is de kilometrering ook al eens aangepast. Toen kregen het Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal een doorlopende kilometrering. Hierdoor passeerde een schipper tot voor kort kilometerbord 0 in Groningen. Door de aanpassing ligt deze nu noordoostelijker, namelijk in Delfzijl. Aan het eindpunt van de HLD, net buiten Lemmer bij het IJsselmeer, eindigt de telling met 119,5 kilometer.  

Kilometerbord 27 Oostersluis Groningen
Foto Rijkswaterstaat: Schippers passeren nu kilometerbord 27 bij de Oostersluis in Groningen.

Hoofdvaarweg

De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is één van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie.  Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.  

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen