Submenu

Vervolg aangevaren Gerrit Krolbrug; update 25 juni 2021

25-06-2021
1794 keer bekeken

Op zaterdag 15 mei 2021 om 00.10 uur is de Gerrit Krolbrug, in de stad Groningen, aangevaren door een binnenvaartschip. Het beweegbare deel van de brug raakte hierbij dusdanig beschadigd dat deze niet meer dicht kan.

Het wegverkeer kan geen gebruik meer maken van het beweegbare deel om het Van Starkenborghkanaal te passeren. Daarom wordt het autoverkeer momenteel via diverse routes omgeleid. De voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de hoge vaste fiets-loopbruggen. Door het beweegbare deel in open toestand te plaatsen, kan het scheepvaartverkeer de brug weer passeren.

Inspectie brugdek

Uit de inspectie blijkt dat het hoofdframe van het beweegbare brugdeel van de Gerrit Krolbrug ernstig vervormd is en niet gerepareerd kan worden. Om te bepalen of het beweegbare deel hersteld kan worden door het vervangen van het hoofdframe, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek is niet mogelijk op de huidige locatie. Daarom wordt het beweegbare deel binnenkort uit het water getild en verplaatst naar een werf.

Ook is nader onderzoek nodig naar de technische staat van de brug- en landhoofden, de doorlooptijd en kosten van deze oplossing en de effectiviteit hiervan in het licht van de voorziene vervanging van de brug. De verwachting is dat, ook in het geval dat vervanging van het hoofdframe mogelijk is, dit minimaal 1,5 jaar gaat duren. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve manieren om de verbinding tijdelijk te herstellen in het licht van de lopende Planuitwerking naar vervanging van de brug.

Aandacht voor fietsers en minder mobiele inwoners

Na de aanvaring heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente Groningen tijdelijke maatregelen genomen voor het wegverkeer: de omgeving is veiliggesteld, het wegverkeer wordt omgeleid en er zijn stewards ingezet om het wegverkeer te begeleiden. Er rijdt een shuttlebus om mindervalide weggebruikers te helpen om het Van Starkenborghkanaal over te steken. We blijven de situatie rondom de tijdelijke maatregelen bijhouden en passen indien nodig de maatregelen aan.

Planuitwerking vervanging Gerrit Krolbrug

De vervanging van de Gerrit Krolbrug (beweegbaar deel en beide fietsloopbruggen) bevindt zich in de planuitwerkingsfase. De start van de realisatie van de nieuwe Gerrit Krolbrug is op dit moment in 2024 voorzien en openstelling in 2026. De stuurgroep Groninger bruggen heeft afgesproken dat de gemeente de voorkeursvariant voor de nieuwe Gerrit Krolbrug in oktober 2021 in de gemeenteraad van Groningen brengt. Daarna kan de voorkeursvariant in het BO MIRT van het najaar 2021 definitief worden vastgesteld.

Gezamenlijk worden de mogelijkheden onderzocht voor versnelling in het planstudieproces. Deze lijken echter beperkt, gelet op de gezamenlijke wens voor een zorgvuldige besluitvorming over de voorkeursvariant, de nog te doorlopen juridische procedures en de afhankelijkheid van de verplaatsing van een gasleiding.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart op een veilige manier mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen